Bezpečnost v Černé Hoře

Bezpečnostní situace v Černé Hoře je poměrně dobrá. Úroveň obecné kriminality je relativně nízká.

Při cestování vozidlem je zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod. Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR – kromě hlavních tahů, které jsou celkově v dobrém stavu, ale jsou často rekonstruovány, a to i v průběhu turistické sezony. Řízení vozidla je třeba věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na často náročnou konfiguraci terénu. Mnozí černohorští řidiči navíc dopravní předpisy příliš nerespektují a jezdí velice riskantně. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod. Zvláště se doporučuje dávat pozor při průjezdu kruhovými křižovatkami. Je třeba také počítat s tím, že hlavní silnice nepoužívají jen motorová vozidla, ale i chodci, cyklisté, koňské neosvětlené povozy aj. Kontroly dopravní policie bývají časté. Vždy je třeba respektovat výzvu policisty k zastavení a vyvarovat se přitom jakýchkoliv verbálních konfliktů. Ty vedle pořádkové pokuty končí dočasným odebráním cestovního dokladu s možností následného řízení u místního přestupkového soudu.

Mezi Bokou kotorskou (Risanský záliv) a vnitrozemím je nově vybudována silnice vedoucí z Risanu do Nikšiće s alternativou zrekonstruované silnice do Šavniku a nově vybudovaného navazujícího silničního tahu na Žabljak (Durmitor) či spojnice Nikšić - Podgorice.

Od 28.12.2012 bude v praxi aplikován nový silniční zákon, publikovaný ve Sbírce zákonů Černé Hory dne 28.6.2012, který uvádí závazky Černé Hory v uvedené oblasti v soulad se standardy v EU. V porovnání s předchozím zákonem podstatně rozšiřuje výčet povinností řidiče (zákaz používání antiradaru, rozšíření povinné výbavy řidiče o reflexní vestu, zpřísnění podmínek pro převoz dětí, zákaz používání sluchátek při jízdě aj.) a výrazně zpřísňuje postih za dopravní přestupky (v rozmezí od 20 EUR do 10 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů). Tolerovanou přítomnost alkoholu v krvi řidiče snižuje z 0,05 mg/kg na 0,03 mg/kg.

Na co si dát pozor

Policista řidiči odebere řidičský průkaz, pokud v obci překročí rychlost o více než 30 km/h a mimo obec o více než 50 km/h, pokud opustí místo dopravní nehody, řídí vozidlo s více než 0,5 g/kg alkoholu v krvi či pod vlivem drog nebo jiných psychoaktivních látek, předjíždí vozidlo stojící na přechodu pro chodce, předjíždí kolonu vozidel či předjíždí v tunelu, před vrcholem kopce či v zatáčce.
Policista znemožní řidiči pokračovat v jízdě na přechodnou dobu, pokud má řidič v krvi 0,3 g až 0,5 g alkoholu, není schopen řídit bezpečně z titulu mimořádné únavy, stresu či bolesti a nemá řidičský průkaz pro vozidlo, které řídí.
Policista zatkne řidiče, u něhož je potvrzena přítomnost alkoholu v krvi v koncentraci převyšující 1 g/kg, který řídí pod vlivem psychoaktivních látek, nezastaví na pokyn policisty s cílem vyhnout se silniční kontrole či odmítne se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, drogy či jiných psychoaktivních látek.
Peněžitou pokutou ve výši od 300 EUR do 2 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů je sankcionován řidič za jízdu, při níž překročí povolený rychlostní limit v obcii o více než 70 km/h a mimo obec o více než 90 km/h, či řídí pod vlivem alkoholu s vyšší koncentrací než 0,5 g/kg či pod vlivem drog nebo psychoaktivních substancí.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest

Černá Hora_46
Černá Hora_26
Černá Hora_24
Černá Hora_33